Showcar info 2022

English text below
(NL) Beste auto/motor eigenaar,

Deze week is het al zo ver! Dan staat jouw voertuig bij ons op de show!
We hebben nieuwe info voor je over het aanrijden aanstaande vrijdag.

Aankomst
Jouw voertuig staat in hal 1 of in hal 4 t/m 6. Navigeer naar parking P4 als jouw voertuig in hal 4 t/m 6 staat. Navigeer naar P6 als jouw voertuig in hal 1 staat.
Als je nog geen bericht hebt gehad over de indeling, laat het ons weten. Neem deze PDF mee om te laten zien bij de poort.

Wassen
Bij de hal is een waterslang aanwezig. De wasbox die het dichtst bij Ahoy is vind je aan de: Charloise Lagedijk 638.

Trailers
Het is niet toegestaan om een trailer bij Ahoy te laten staan. Een voertuig kan alleen worden gebracht en opgehaald met een trailer. Tussentijdse stalling is niet mogelijk bij Ahoy.

Deze info heb je al gehad.
Wanneer wij niks horen gaan wij ervan uit dat je ook daadwerkelijk aanwezig bent. Mocht er toch iets tussen komen laat ons dit dan z.s.m. weten.

-  100% Auto Live vindt plaats van zaterdag 22 oktober tot en met zondag 23 oktober 18:00 uur in Ahoy Rotterdam.
- Je krijgt vanuit de organisatie 4x weekendtickets. 
- Je voertuig moet je vrijdag 21 oktober tussen 09:00 - 22:00 brengen en blijft tot en met zondag 23 oktober 18:30 staan. 
- Bij aankomst krijg je een locatie aangewezen door de organisatie. Daar is vooraf over nagedacht dus discussies zijn uitgesloten. 
- Op deze locatie ligt tapijt en wordt voorzien van afzetpaaltjes zodat het publiek niet bij je voertuig kan komen. Tijdens de opbouw, het event zelf (ook na sluiting) en afbouw is er beveiliging aanwezig.
- Je voertuig is in perfecte staat. Schades kunnen geweigerd worden.

- 402 Automotive is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schades tijdens het event. Er wordt wel voor toezichthouders gezorgd.
- De brandstoftank dient nagenoeg leeg te zijn (op reservestand).
- Tijdens het event is het niet toegestaan in uw voertuig te zitten, te eten of de motor te laten draaien, mits de organisatie daar toestemming voor geeft. Dus ook niet revven zonder overleg en toestemming!

Wij hopen natuurlijk dat je gewoon aanwezig bent en in het bovenstaande geen deal breakers zitten. Zijn er toch vragen en/of opmerkingen kan je die natuurlijk gewoon mailen. Wij hebben er onwijs veel zin in en hopen dat jij dat ook hebt.


(EN) Dear car/bike owner,

This week it's already time for the show! Your vehicle will be on the show with us!
We have new info for you about the arrival this Friday.

Arrival
Your vehicle is located in hall 1 or in halls 4 to 6. Navigate to parking P4 if your vehicle is in halls 4 to 6. Navigate to P6 if your vehicle is in Hall 1.
If you are not aware which hall you are located, let us know. Bring this PDF to show at the gate.

Wash your vehicle
There is a water hose in the hall. The laundry box closest to Ahoy can be found at: Charloise Lagedijk 638.

Trailers
It is not allowed to leave a trailer at Ahoy. A vehicle can only be brought and picked up with a trailer. Interim storage is not possible at Ahoy.

You have already had this information.
If we don't hear anything, we assume that you are actually present. If something does come up, please let us know.

- 100% Auto Live will take place from Saturday October 22 to Sunday October 23 at 6:00 PM in Ahoy Rotterdam.
- You will receive 4x weekend tickets from the organization.
- Your vehicle must be brought to you on Friday 21 October between 09:00 - 22:00 and will remain until Sunday 23 October 18:30.
- On arrival you will be given a location designated by the organization. This has been thought through in advance, so discussions are excluded.
- This location is carpeted and equipped with barriers so that the public cannot reach your vehicle. Security is in place during construction, the event itself (also after closing) and dismantling.
- Your vehicle is in perfect condition. Damages can be refused.

- 402 Automotive is not liable for theft and/or damage during the event. Supervisors are provided.
- The fuel tank should be almost empty (in reserve position).
- During the event it is not allowed to sit in your vehicle, eat or run the engine, unless the organization gives permission for this. So also no revving without permission!

We hope of course that you will be present and that there are no deal breakers in the above. If you have any questions and/or comments, you can of course email them. We are really looking forward to it and hope you are too.

FOLLOW US:
Wij gebruiken cookies voor website analyse en marketingdoeleinden. Door onze site te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze cookies.
ACCEPTEER